Seznam objektů úseku E-21 Čerňovice

číslo
ŘOP
číslo
VEČ
typ  poznámka
1   A-180 Z  na zarůstající louce, prefabrikovaná úprava
2 1065 D1 Z  pod skalou, zához týlu
3 1064 D2 Z  pod svahem, prefabrikovaná úprava
4 1063 E Z  na louce u bývalé cesty, prostřelená střílna, zához týlu
5 1062 A-140 Z  na okraji louky, pravá střílna vyražena, při reaktivaci zazděna, zához týlu
6 A-160 Z  na břehu potoka pod svahem, silně poškozen náloží
7 1060  D1 Z  pod silnicí u levobřežního pilíře mostku, prefabrikovaná úprava vchodu
8 1059  D2 Z  u silnice, zához týlu
9 1058  A-160 Z  na břehu potoka pod cestou, zához týlu
10 1055  A-160 Z  na okraji lesa nad mlýnským náhonem, prefabrikovaná úprava
11 1054  A-180 Z  na louce nad náhonem, dříve snad maskován jako budova, místo záhozu zeď
12   A-120 Z  pod cestou u Mydlovar, prefabrikovaná úprava vstupu
13 1051  A-140 Z  pod cestou na zamokřené louce, prefabrikace, uvnitř trvale voda
14   A-160 Z  na okraji lesa pod svahem, zához týlu
15 A-120 Z  v křoví na okraji lesa, pravá kasemata roztržena výbuchem
16 1046 A-160 Z  nad potokem, prefabrikovaná úprava
17 1045  D1 Z  při silnici, zavalená prefabrikovaná úprava
18 1044 D2 Z  velice dobře skrytý pod silnicí, prefabrikovaná úprava
19 A-180 Z  v houští, postřelován dělem a poškozen


[ seznam objektů | E-21 Čerňovice | další fotografie ]
[ hlavní stránka | plzeňská čára | obsah ]
© 2000-2001 - Tomáš Kamenský